[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 24 sierpnia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Danuta Dziubińska Protokolant: Szymon Grzybowski w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 lipca 2021 r. przez wykonawcę KKP K.K.P. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka partnerska, Al. Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice przy udziale wykonawców zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego: A. Kancelaria Adwokacka R.Z., ul. Sienna 10/4, 40-544 Katowice B. M.B. Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Iskrzyczyńska 7, 43-430 Międzyświeć orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego KKP K.K.P. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Katowicach, i: 2.1.zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od odwołującego KKP K.K.P. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice na rzecz wykonawcy M....

Przykładowe fragmenty dla hasła "108 ust.1 pkt 5)"

1   -   o której mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, 2) zaniechanie odrzucenia

2   -   lit a w związku art 108 ust 1 pkt 5 oraz art. 16 pkt 1

3   -   z postępowania, na podstawie art 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, a ich oferty

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28