Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-08-31, XXIII Zs 85/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 85/21 POSTANOWIENIE Dnia 31 sierpnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sylwia Paschke po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w P. z udziałem przeciwnika skargi zamawiającego Zarządu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przy udziale wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w O. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego na postanowienie o kosztach postępowania odwoławczego zawarte w pkt 2 wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 stycznia 2021 r. sygn. akt KIO 3443/20 postanawia: 1. oddalić skargę 2. zasądzić od odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w P. na rzecz zamawiającego Zarządu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego. Sędzia Sylwia Paschke...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28