[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2021

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO HENRIKA SAUGMANDSGAARDA ØE przedstawiona w dniu 9 września 2021 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] Advania Sverige AB, Kammarkollegiet przeciwko Dustin Sverige AB [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen (naczelny sąd administracyjny, Szwecja)] Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 72 ust. 1 lit. d) ppkt (ii) - Modyfikacja umów w okresie ich obowiązywania - Upadłość - Cesja umów ramowych w następstwie ogłoszenia upadłości pierwotnego wykonawcy - Nowy wykonawca - Pojęcie "istotnej modyfikacji umowy" - Wyjątek od przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Warunki I. Wprowadzenie 1. Niniejsza sprawa, dotycząca dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych(2), odnosi się do jednego z wyjątków od wymogu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a mianowicie sytuacji, gdy wykonawca zamówienia staje się w trakcie jego realizacji niewypłacalny. Wyjątek, o którym mowa, jest zawarty w art. 72 ust. 1 lit. d) ppkt (ii) dyrektywy 2014/24 (zwanym dalej "spornym przepisem"). 2. Do Trybunału zwrócono się z pytaniem o warunki, na jakich wyjątek ten ma zastosowanie, a w ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28