Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-07-02, XXIII Zs 44/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 44/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Anna Krawczyk Sędziowie: SO Monika Skalska SO Aneta Łazarska Protokolant:protokolant Karolina Szymońska po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przystępującego po stronie zamawiającego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z., odwołującego się (...) spółki akcyjnej w C., przystępujących po stronie odwołującego się: - (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W., - (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na skutek skargi zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 5 marca 2021 r., sygn. akt KIO 418/21 1. oddala skargę; 2. zasądza od zamawiającego Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rzecz uczestnika (...) spółki akcyjnej C. kwotę 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego; 3. oddala wniosek przystępującego po stronie (...) S.A. w (...) spółka z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28