Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-06-23, XXIII Zs 35/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 35/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || SSO Magdalena Nałęcz || Sędziowie: || SO Bolesław Wadowski || || SO Andrzej Sobieszczański || Protokolant: || Karolina Szymońska || po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy ze skargi odwołującego (...) spółki akcyjnej w R. przeciwko zamawiającemu Skarbowi Państwa - Ministerstwu Sprawiedliwości od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 15 lutego 2021 r., sygn. akt KIO 5/21, KIO 126/21, KIO 128/21, KIO 129/21 1. zmienia zaskarżony wyrok w punktach 2 oraz 3 i w punkcie 2 nakazuje zamawiającemu Skarbowi Państwa - Ministerstwu Sprawiedliwości wykreślenie kryterium pozacenowego "Czas usunięcia awarii lub błędów (T)" i wprowadzenie innego kryterium pozacenowego, osobnego dla usług utrzymaniowych i osobnego dla usług rozwojowych, wraz z wprowadzeniem do SIWZ obiektywnych i jasnych zasad weryfikacji ofert w kryterium pozacenowym a w pozostałym zakresie odwołanie oddala a w punkcie 3 zasądza od zamawiającego Skarbu Państwa - Ministerstwa Sprawiedliwości na rzecz skarżącego (...) spółki akcyjnej w R. 47.500,00 zł (...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28