Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-28, KIO 985/21

Sygn. akt: KIO 985/21 WYROK z dnia 28 kwietnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Renata Tubisz Beata Konik Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2021 r. odwołania wniesione- go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 marca 2021 r. przez odwołującego - wykonawcę Transprojekt Gdański Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Zabytkowa 2 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53 przy udziale wykonawcy Ayesa Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Szyb Walenty 26a zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 985/21 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Umarza postępowanie w zakresie zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy przez jego niezasto- sowanie i zaniechanie wykluczenia Ayesa w zakresie spełniania przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji Głównego Specjalisty ds. rozliczeń wymagań w ramach Podkryterium 2.2 i zarzutu naruszenia ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28