[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2021

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 2 września 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 49 i 56 TFUE - Swoboda świadczenia usług - Ograniczenia - Dyrektywa 2014/23/UE - Postępowania w sprawie udzielania koncesji - Artykuł 43 - Istotne zmiany - Loterie z wykorzystaniem kart do zdrapywania - Uregulowanie krajowe przewidujące odnowienie koncesji bez przeprowadzania nowego postępowania przetargowego - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuł 1 ust. 3 - Interes prawny W sprawach połączonych C-721/19 i C-722/19 mających za przedmiot dwa wnioski o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożone przez Consiglio di Stato (radę stanu, Włochy) postanowieniami z dnia 20 czerwca 2019 r., które wpłynęły do Trybunału w dniu 23 września 2019 r., w postępowaniach: Sisal SpA (C-721/19), Stanleybet Malta Ltd (C-722/19), Magellan Robotech Ltd (C-722/19) przeciwko Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze przy udziale: Lotterie Nazionali Srl, Lottomatica Holding Srl, dawniej Lottomatica SpA (C-722/19), TRYBUNAŁ (piąta izba), w składzie: E. Regan, prezes izby, M. Ilešič, E. Juhász (sprawozdawca), C. Lycourgos i I. Jarukaitis, sędziowie, rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona, sekretarz: A. Calot...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28