Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-08-04, KIO 1755/21, KIO 1758/21

Sygn. akt: KIO 1755/21 Sygn. akt: KIO 1758/21 WYROK z dnia 4 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Irmina Wiktoria Pawlik Danuta Dziubińska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 i 30 lipca 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 11 czerwca 2021 r. przez wykonawcę: TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03 - 236 Warszawa (sygn. akt: KIO 1755/21) B. w dniu 11 czerwca 2021 r. przez wykonawców: Konsorcjum Firm: 1) Egis Poland Sp. z o.o., (lider konsorcjum); 2) Egis Rail S.A., 168 et 170 avenue Thiers, 69006 LYON (partner konsorcjum); z adresem dla lidera: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa (sygn. akt: KIO 1758/21) w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa przy udziale: A. wykonawców Konsorcjum Firm:1) SYSTRA S.A. (lider konsorcjum), rue Henry Farman 72-76, 75015 Paryż, 2) S. B. (Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK Mosty S.C. S. B., J. B.), ul. Antoniego Wiwulskiego 12, 51-629 Wrocław, 3) J. B. (Biuro Projektowo Konsultingowe BPK Mosty S.C. S. B., J. B.), ul. Antoniego Wiwulskiego 12, 51-629 Wrocław; adres do korespondencji: SYSTRA S.A., Oddział w Polsce, ul. Komandorska 12, 50-022 Wrocław ...

Przykładowe fragmenty dla hasła uzasadnienie przyznania punktów

1   -   być rozpatrywany w kontekście zasadności przyznania punktów w przedmiotowym kryterium. Przy czym

2   -   z Postępowania) nakazanie ponownego przeliczenia punktów przyznanych ofercie Konsorcjum w ramach pozacenowego

3   -   kluczowego personelu zespołu projektowego" i przyznanie temu wykonawcy co najwyżej 2 punktów w ramach tego kryterium.". Izba

+144 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28