[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2021

WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 8 lipca 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Udzielenie zamówienia publicznego na usługi przetwarzania odpadów - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuły 58 i 70 - Kwalifikacja obowiązku posiadania przez wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody na transgraniczne przemieszczanie odpadów - Warunek realizacji zamówienia W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (sąd najwyższy Litwy) postanowieniem z dnia 2 lipca 2020 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 2 lipca 2020 r., w postępowaniu: "Sanresa" UAB przeciwko Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, przy udziale: "Toksika" UAB, "Žalvaris" UAB, "Palemono keramikos gamykla" AB, "Ekometrija" UAB, TRYBUNAŁ (dziewiąta izba), w składzie: N. Piçarra, prezes izby, D. Šváby (sprawozdawca) i K. Jürimäe, sędziowie, rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona, sekretarz: M. Aleksejev, administrator, uwzględniając pisemny etap postępowania, rozważywszy uwagi, które przedstawili: - w imieniu "Žalvaris" UAB - K. Kačerauskas, advokatas, - w imieniu rządu litewskiego - K. Dieninis oraz R. Dzikovič, w charakterze pełnomocników, - w imieniu ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28