[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2021

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 17 czerwca 2021 r.(*) Odwołanie - Europejski Fundusz Społeczny (EFS) - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - Częściowe uchylenie pomocy na programy operacyjne w Republice Czeskiej - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 16 lit. b) - Wyłączenie szczególne - Zamówienia publiczne na usługi dotyczące programów przeznaczonych do transmisji W sprawie [sygnatura ukryta] P mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 26 listopada 2019 r., Republika Czeska, którą reprezentowali M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil i I. Gavrilová, w charakterze pełnomocników, wnosząca odwołanie, w której pozostałymi uczestnikami postępowania są: Komisja Europejska, którą reprezentowali P. Ondrůšek i P. Arenas, w charakterze pełnomocników, strona pozwana w pierwszej instancji, Rzeczpospolita Polska, interwenient w pierwszej instancji, TRYBUNAŁ (piąta izba), w składzie: E. Regan, prezes izby, M. Ilešič, E. Juhász (sprawozdawca), C. Lycourgos i I. Jarukaitis, sędziowie, rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona, sekretarz: A. Calot Escobar, uwzględniając pisemny etap postępowania, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 29 października 2020 r., wydaje ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28