Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-27, KIO 2028/21

Sygn. akt: KIO 2028/21 WYROK z dnia 27 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawcę Security & Cleaning System Sp. z o.o., ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum firm w składzie: Impel System Sp. z o.o. (lider), Impel Facility Services Sp. z o.o., Ars Medica Sp. z o.o., Hospital Service Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, przystępujących do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania odrzucenia oferty przystępującego pomimo, że zawiera błąd w obliczeniu ceny (zastosowanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług VAT) oraz wyboru jako najkorzystniejszej, podlegającej odrzuceniu oferty przystępującego i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, ...

Przykładowe fragmenty dla hasła doświadczenie spółki

1   -   000000025209) Z uwagi na bogate doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania usługami będącymi przedmiotem zamówienia, spółka będzie zaangażowana w realizację usług

2   -   o.? Z uwagi na duże doświadczenie w zakresie realizacji usług porządkowo-czystościowych spółka Impel Facility Services sp. z

3   -   o.? Z uwagi na bogate doświadczenie spółki Hospital Service sp. z o

+27 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28