[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 13 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 13 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2021 r. przez wykonawcę SIGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu w postępowaniu prowadzonym przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w Krakowie, postanawia: 1. Umarza postępowanie odwoławcze. 2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego - wykonawcy SIGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ................................... Sygn. akt: [sygnatura ukryta] U z a s a d n i e n i e Zamawiający - Krakowskie Biuro Festiwalowe w Krakowie [dalej "Zamawiający"] prowadzi postępowanie o udzielenie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wyjaśnienia rażąco niskiej

1   -   zawierającym odpowiedź na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny) oraz w kalkulacji stanowiącej

2   -   sytuacji, gdy wezwanie Zamawiającego do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny było ogólnikowe i ograniczało

3   -   wezwania odwołującego do złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, sformułowanego w sposób precyzyjny

+4 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28