Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-05-20, KIO 849/21

Sygn. akt: KIO 849/21 WYROK z 20 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie 17 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 16 marca 2021 r. przez wykonawcę Transprzęt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zabłotcach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gminę Lesko z siedzibą w Lesku orzeka: 1. Umarza postępowanie w zakresie uwzględnionych przez Zamawiającego zarzutów oznaczonych w odwołaniu numerami: 2 lit. C, D i E oraz 5 lit. B i C. 2. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów o numerach: 2 lit. B, 3, 4, 6, 7 oraz 8 lit. A i B i nakazuje Zamawiającemu: 2.1 usunięcie kryterium oceny ofert dotyczące usuwania dzikich wysypisk śmieci i zastąpienie go kryterium jakościowym, zgodnym z art. 242 ust. 2 Pzp, 2.2 usunięcie z punktu 1.7 Opisu przedmiotu zamówienia wymogu ważenia pojazdów do zbierania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Przemysłowej 7 w Lesku, 2.3 zmianę punktu 2.13 Opisu przedmiotu zamówienia i takie jego sformułowanie, by jednoznacznie wskazać, że obowiązkiem wykonawcy zamówienia nie będzie realizacja usługi ciągłego utrzymywania ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "mieszanie odpadów"

1   -   odpadów i w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 1.3.4. Harmonogram winien

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28