Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-05-20, KIO 849/21

Sygn. akt: KIO 849/21 WYROK z 20 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie 17 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 16 marca 2021 r. przez wykonawcę Transprzęt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zabłotcach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gminę Lesko z siedzibą w Lesku orzeka: 1. Umarza postępowanie w zakresie uwzględnionych przez Zamawiającego zarzutów oznaczonych w odwołaniu numerami: 2 lit. C, D i E oraz 5 lit. B i C. 2. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów o numerach: 2 lit. B, 3, 4, 6, 7 oraz 8 lit. A i B i nakazuje Zamawiającemu: 2.1 usunięcie kryterium oceny ofert dotyczące usuwania dzikich wysypisk śmieci i zastąpienie go kryterium jakościowym, zgodnym z art. 242 ust. 2 Pzp, 2.2 usunięcie z punktu 1.7 Opisu przedmiotu zamówienia wymogu ważenia pojazdów do zbierania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Przemysłowej 7 w Lesku, 2.3 zmianę punktu 2.13 Opisu przedmiotu zamówienia i takie jego sformułowanie, by jednoznacznie wskazać, że obowiązkiem wykonawcy zamówienia nie będzie realizacja usługi ciągłego utrzymywania ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28