Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-05-28, XXIII Zs 36/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 36/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący:sędzia Bolesław Wadowski (spr.) Sędziowie:Magdalena Nałęcz Andrzej Sobieszczański Protokolant:Sekr. sądowy Weronika Żołdak po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego: Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w R. odwołującego: L. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) przystępujących po stronie zamawiającego: (...) spółki akcyjnej w W. ze skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 11 lutego 2021 r., sygn. akt KIO 193/21 oddala skargę. Magdalena Nałęcz Bolesław Wadowski Andrzej Sobieszczański UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 11 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie o sygn. akt KIO 193/21 po rozpoznaniu odwołania złożonego przez wykonawcę L. K., prowadzącego w Z. działalność gospodarczą pod nazwą (...) w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w R. przy udziale wykonawcy (...) S.A. w W., zgłaszającego ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28