[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] Wyrok z dnia 5 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Łukasz Listkiewicz Rafał Komoń po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez wykonawcę J. Z., prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe LEKARO J. Z., Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka w postępowaniu prowadzonym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Aleja Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, przy udziale wykonawcy W. B., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "BYŚ" W. B., ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. orzeka: 1. oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę J. Z. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO J. Z. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę J. Z. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO J...

Przykładowe fragmenty dla hasła wyjaśnienia rażąco niskiej

1   -   stwierdzenie, iż złożone przez LAKARO wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny nie uzasadniają podanej w

2   -   ponownego wezwania LEKARO do doprecyzowania wyjaśnień złożonych w zakresie rażąco niskiej ceny, w sytuacji przyjęcia, że pierwotne wyjaśnienia nie rozwiały wszystkich wątpliwości Zamawiającego związanych z rażąco niską ceną. Odwołujący zaznacza, że

3   -   odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Zamawiający podejmując decyzję o

+81 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28