Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-16, KIO 802/21

Sygn. akt: KIO 802/21 WYROK z dnia 16 kwietnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Agata Mikołajczyk Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2021 r. przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. (ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego postepowanie prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku (ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok) przy udziale: A. Wykonawcy Budimex S.A. (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego B. Wykonawcy KOLİN İnşaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ul. Progi 1 lok. 2, 00-634 Warszawa) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie: - w zakresie zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zestawienie faktur tajemnica przedsiębiorstwa

1   -   jak Przystępujący dokonał zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa informacji o zbliżonym charakterze - tj

2   -   skierowane przez Zamawiającego. Skuteczność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy oceniać każdorazowo w konkretnej

3   -   może określone informacje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, jednak każdorazowo zasadność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa musi zostać wykazana w sposób

+114 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28