Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-26, KIO 1763/21 premium

Sygn. akt: KIO 1763/21 WYROK z dnia 26 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 26 lipca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 czerwca 2021 r. przez wykonawcę I... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R., ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego -Miasto Rybnik z siedzibą w Rybniku, ul. Bolesława Chrobrego 2 przy udziale wykonawcy T. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą S... z siedzibą w S., ul. (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1763/21 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę I... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R., ul. (...) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę I... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R., ul. (...) tytułem wpisu od odwołania. 2.2. zasądza od wykonawcy I... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R., ul. (...) na rzecz zamawiającego -Miasto Rybnik z siedzibą w Rybniku, ul. Bolesława ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28