Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-06-30, XXIII Zs 51/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 51/21 POSTANOWIENIE Dnia 30 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Renata Puchalska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem Zamawiającego: (...) sp. z o.o. w G. Odwołującego: wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: (...) sp. z o.o. w W. oraz (...) w L. (F.) Przystępujących po stronie zamawiającego: uczestników wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) S.A. w G. oraz (...) s.r.l. w S. (W.) na skutek skargi odwołującego od postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 kwietnia 2021 r., sygn. akt (...) w przedmiocie wniosku o cofnięcie skargi postanawia: 1. umorzyć postępowanie wywołane wniesieniem skargi; 2. zwrócić skarżącym (...) sp. Z o.o. w W. oraz (...) w L. (F.) 22 470 (dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt) złotych tytułem połowy opłaty od skargi. Renata Puchalska...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28