Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-07, KIO 1640/21

Sygn. akt: KIO 1640/21 WYROK z dnia 7 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel-Kowalczyk Beata Konik Emil Kuriata Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez wykonawcę ZABERD S.A. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Abramss Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Z. U. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe U. Z. U. z siedzibą w Makowie Mazowieckim, Rector Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Umarza postępowanie w zakresie: - zarzutu nr 7 odwołania tj. naruszenia art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, - zarzutu dot. niespełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Abramss Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Z. U. prowadzący działalność ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykluczenie 3 lata przesłankę się bada na dzień składania ofert

1   -   że podana wartość robót brutto na dzień składania ofert nie zgadza się z wartością umowy, jakiej udzielono

2   -   zamówienia i skutecznie odrzucił jego ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dla możliwości stwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w tym postępowaniu koniecznym byłoby

3   -   zwarcia niedozwolonego porozumienia nie upłynęły 3 lata. Przepis ten wprost odnosi się do dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia i to ten dzień stanowi podstawę do liczenia upływu okresu 3 lat. Tytułem uzupełnienia można dodać, że

+273 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28