Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-05-14, KIO 779/21

Sygn. akt: KIO 779/21 WYROK z dnia 14 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2021 r. w Warszawie odwołania, wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 marca 2021 r. przez wykonawcę: M. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M. S. Usługi, Handel "Junior" z siedzibą w Wieleniu w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż z siedzibą w Krzyżu Wielkopolskim przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: T. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych T. K.; BIO- FOREST Sp. z o.o. z siedzibą lidera w Lubaszu zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą koszty poniesione przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (...

Przykładowe fragmenty dla hasła samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą

1   -   2 ustawy Pzp przewiduje możliwość przedłużenia terminu związania ofertą na wniosek zamawiającego (tylko jeden raz) lub samodzielnie. Tym samym skoro w art

2   -   2 ustawy Pzp wprowadzono możliwość samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą, to nie powinno zostać zaakceptowane

3   -   w sprawie, gdzie to wykonawca samodzielnie zdecydował o przedłużeniu terminu, przy czym sam wskazał datę określającą termin do którego ofertą czuje się związany a zamawiający, wbrew tej deklaracji, wybrał jego ofertę po tej dacie). W tym

+117 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28