[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 22 maja 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa S. E. przeciwko Skarbowi Państwa - Lasom Państwowym Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Nadleśnictwu P. o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa P. przeciwko S. E. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 maja 2020 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej (powodowej wzajemnej) od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 18 lipca 2019 r., sygn. akt I AGa (...) 1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania; 2. zasądza od strony pozwanej - powodowej wzajemnie na rzecz powoda - pozwanego wzajemnie kwotę 5400 (pięć tysięcy czterysta) zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE W związku ze skargą kasacyjną pozwanego (powoda wzajemnego) Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa P. od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 18 lipca 2019 r., sygn. akt I AGa (...) Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje potrzeba wykładni ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28