[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Monika Koba (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z powództwa Gminy C. przeciwko Ł. Ż. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 20 maja 2021 r., skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 22 sierpnia 2018 r., sygn. akt I AGa (...), 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2.700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w G. zasądził od pozwanego Ł. Ż. na rzecz powódki Gminy C. kwotę 94.093,85 zł z odsetkami ustawowymi od kwot i dat szczegółowo wskazanych w sentencji tytułem kary umownej. Ustalił, że w dniu 5 sierpnia 2013 r. - w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Gmina C. zawarła z Ł. Ż. umowę o wykonanie remontu i przebudowy boiska piłkarskiego w C.ie wraz z wyposażeniem. Termin rozpoczęcia prac ustalono na dzień podpisania umowy, termin zakończenia w zakresie ułożenia trawy i wykonania ogrodzenia do dnia 30 września 2013 r., zaś w ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28