Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-13, KIO 1580/21

Sygn. akt: KIO 1580/21 WYROK z dnia 13 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 maja 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum firm w składzie: P(1)... Sp. z o.o., al. (...), K. oraz P(2)... Sp. z o.o., al. (...), K. w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 196, 40-035 Katowice orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania, 2. kosztami postępowania obciąża Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 196, 40-035 Katowice i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum firm w składzie: P(1)... Sp. z o.o., al. (...), K. oraz P(2)... Sp. z o.o., al. (...), K. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wyjaśnienie w zakresie kryterium oceny ofert 2021

1   -   szczególnie istotne, trzy okoliczności: 1. w zakresie pozacenowego kryterium oceny ofert zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, a zamawiający wyjaśniał kwestie związane z tym kryterium, 2. zamawiający zdecydował się unieważnić

2   -   okoliczności, że istnieje jakaś niejasność w SWZ i wykonawcy mogli złożyć nieporównywalne oferty. Uzupełnił, że zamawiający sam argumentował elementy dotyczące treści kryterium oceny ofert w wyjaśnieniach treści SWZ, a jednocześnie każdy

3   -   Pismem z dnia 7 maja 2021 r. zamawiający udzielił odpowiedzi na 3 pytania wykonawców - udzielił wyjaśnień treści SIWZ. Dwa z pytań dotyczyły kryterium "Doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia". Na pytania zamawiający

+99 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28