Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-13, KIO 1580/21

Sygn. akt: KIO 1580/21 WYROK z dnia 13 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 maja 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Hetman" Sp. z o.o., al. Korfantego 51/9A, 40-161 Katowice oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Parasol" Sp. z o.o., al. Korfantego 51/21, 40-161 Katowice w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 196, 40-035 Katowice orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania, 2. kosztami postępowania obciąża Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 196, 40-035 Katowice i: KIO 1580/21 1 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum firm w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 457

1   -   może pominąć związku pomiędzy przepisem art. 255 pkt 6 ustawy Pzp a art. 457 ust. 1 art. 459 ust. 1, ponieważ warunkiem skutecznego zastosowania art. 255 pkt 6 ustawy Pzp

2   -   może pominąć związku pomiędzy przepisem art. 255 pkt 6 Pzp a art. 457 ust. 1 art. 459 ust. 1 PZP, bowiem warunkiem skutecznego zastosowania art. 255 pkt 6 PZP jest

3   -   przesłanek unieważnienia umowy wymienionych w art. 457 czy 459 PZP. Zamawiający, w

+30 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28