Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-12, KIO 1701/21

sygn. akt: KIO 1701/21 WYROK z dnia 12 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 czerwca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. K. i S. B. prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod firmą: Biuro Architekt K. s.c. w Suchej Beskidzkiej, ul. Adami Mickiewicza 9a; 34-200 Sucha Beskidzka, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o., ul. Królewska 57; 30-081 Kraków, przy udziale wykonawcy Dresler Studio Architektura i Urbanistyka sp. z o. o. sp. k., ul. Stokrotek 6; 31-463 Kraków - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. K. i S. B. prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod firmą: Biuro Architekt K. s.c. w Suchej Beskidzkiej, ul. Adami Mickiewicza 9a; 34-200 Sucha Beskidzka i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy ...

Przykładowe fragmenty dla hasła tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza

1   -   analizy, wyliczenia wyceny wypełniają definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, mają dla nas wartość gospodarczą i znaczenie z punktu widzenia

2   -   analizy, wyliczenia wyceny wypełniają definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, mają dla nas wartość gospodarczą i znaczenie z punktu widzenia

3   -   konsekwencji wymóg posiadania przez informację wartości gospodarczej postrzegać należy jako dodatkowy element konstytutywny tajemnicy przedsiębiorstwa (E. Wojcieszko-Głuszko, Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona na

+115 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28