Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-06-29, KIO 1649/21

Sygn. akt: KIO 1649/21 WYROK z dnia 29 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez wykonawcę I. K. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie przy udziale wykonawcy A. K., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Województwu Małopolskiemu - Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego w Krakowie - unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy I. K., powtórzenie czynności wezwania wykonawcy I. K. do wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych oraz czynności wezwania I. K. do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w zakresie wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 7.2 pkt 1.1 lit. a specyfikacji warunków zamówienia oraz dokonanie ponownej oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego - ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28