Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-29, KIO 730/21, KIO 740/21

Sygn. akt: KIO 730/21 KIO 740/21 WYROK z dnia 29 kwietnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Mikołaj Kraska Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dnia 8 marca 2021 r. przez: 1. ................................................................. wykonawcę B-Act spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Paderewskiego 24 2. ................................................................. wykonawcę SMCE Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Heweliusza 11/819 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 7 przy udziale wykonawcy Portico Project Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Spokojna 5 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawach sygn. akt KIO 730/21 i KIO 740/21 po stronie zamawiającego przy udziale wykonawcy SWECO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 730/21 po stronie zamawiającego i w sprawie sygn. akt KIO 740/21 po stronie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła czy Zamawiający może oceniać wykaz osób złożone wraz z ofertą, bez wezwania?

1   -   przystępującego już sama okoliczność, że wezwanie było niejasne powoduje, że wezwanie nie może być podstawą do wykluczenia Portico z postępowania. Jako że z ww. wezwania literalnie wynikało, że wykonawca mógł złożyć wyjaśnienia (dotyczące wykazu będącego integralną częścią JEDZ) bądź wskazać inną osobę (wraz z podaniem inwestycji potwierdzających spełnianie wymogów

2   -   dwóch warunków za pomocą jednej osoby, jak również w sytuacji zastąpienia pierwotnie wskazanej osoby, kolejną osobą i dwukrotnemu wezwaniu zamawiającego do uzupełnienia dokumentu. Wykaz ten należało złożyć wraz z ofertą ze wszystkie konsekwencjami wynikającymi z jego złożenia. W sytuacji, gdyby któryś z wykonawców w ogóle nie złożył przedmiotowego wykazu wraz z ofertą, dokument ten podlegałby uzupełnieniu w

3   -   nie można zatem uznać, iż wezwanie kierowane do wykonawcy Portico w zakresie uzupełnienia wykazu osób miało inny charakter niż wezwanie do uzupełnienia dokumentów, w szczególności w odniesieniu do złożonego wraz z ofertą wykazu osób. W zakresie dotyczącym zarzutu zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy Portico na podstawie art

+1803 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28