Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-06-28, KIO 1586/21, KIO 1587/21

Sygn. akt: KIO 1586/21 KIO 1587/21 WYROK z 28 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie 24 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 26 maja 2021 r. przez: 1. T. O. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno- Usługowy Fleur-III T. O. z siedzibą w Aleksandrii Drugiej (KIO 1586/21), 2. B. O. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno- Usługowy Fleur-II B. O. z siedzibą w Częstochowie (KIO 1587/21) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Miasto Częstochowa - Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, przy udziale: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: M. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo-Produkcyjne JES M. S. z siedzibą w Częstochowie, J. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne JES J. S. z siedzibą w Częstochowie oraz Zakład Urządzania, Utrzymania Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Dzięgielowie zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1586/21 i KIO 1587/21 po stronie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 117 ust. 3

1   -   że informacje zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, 3. art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp w zw. art. 117 ust. 3 i 4 Pzp przez zaniechanie

2   -   utajnione informacje zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, 3. art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp w zw. art. 117 ust. 3 i 4 Pzp przez zaniechanie

3   -   w obu odwołaniach zarzuty naruszenia art. 226 ust. 1 pkt. 3 Pzp oraz art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c Pzp w zw. art. 117 ust. 3 i 4 Pzp dotyczące niezłożenia

+77 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28