Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-01, KIO 1704/21

Sygn. akt: KIO 1704/21 WYROK z dnia 1 lipca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 czerwca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum w składzie: PORR S.A., M. & R. Sp. z o.o., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok, przy udziale wykonawcy: Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 1704/21 po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie; 3. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum w składzie: PORR S.A., M. & R. Sp. z o.o., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa, i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum w składzie: PORR S.A., M.& R. Sp. z o.o., ul. Hołubcowa 123, ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "wykaz osób"

1   -   wykonawcę Budimex S.A. do wykazu osób. Izba uznała za bezpodstawne i

2   -   SWZ osób wskazanych w pierwotnym wykazie osób. Niezależnie od powyższego, Odwołujący nie

3   -   Odwołujący nie wykazał faktu, że wykaz osób złożony przez Budimex S.A

+27 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28