Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-05-11, XXIII Zs 13/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 13/21 POSTANOWIENIE Dnia 11 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski Sędziowie: sędzia Aneta Łazarska sędzia Monika Skalska Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2021 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Gminy (...)(...) w O. odwołującego: M. J. ze skargi zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2020 r., sygn. akt KIO 3090/20 postanawia: 1. uchylić wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie wydany w dniu 15 grudnia 2020 r. w sprawie o sygnaturze akt KIO 3090/20 i umorzyć postępowanie w sprawie, 2. ustalić, że koszty postępowania skargowego strony ponoszą zgodnie ze swoim udziałem w sprawie. Aneta Łazarska Arkadiusz Kucharski Monika Skalska...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28