Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-06-16, KIO 1008/21

Sygn. akt: KIO 1008/21 WYROK z dnia 16 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Rams Członkowie: Irmina Pawlik Katarzyna Poprawa Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 czerwca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 marca 2021 r. przez wykonawcę S... Sp. z o.o., z siedzibą w W., w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Nędza, przy udziale wykonawcy F... Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w P. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia wykonawcy S... Sp. z o.o., z siedzibą w W. z postępowania oraz nakazuje powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty wykonawcy S... Sp. z o.o., z siedzibą w W. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę Nędza i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę S... Sp. z o.o., z siedzibą w W. tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od zamawiającego Gminy Nędza na rzecz wykonawcy S... Sp. z o.o., z siedzibą w W. kwotę 13 600 zł 00 gr (...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28