Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-06-08, KIO 1067/21

Sygn. akt: KIO 1067/21 WYROK z dnia 8 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę: T. Ś. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą T... w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy udziale wykonawcy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego: B. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P... orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zarzut nr 8). 2. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 128 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zarzut nr 6) i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wezwanie wykonawcy B. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P... do złożenia wyjaśnień w zakresie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5 oraz art. 109...

Przykładowe fragmenty dla hasła "109 ust. 1 pkt 7"

1   -   Łodzi [zarzut nr 1] - art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia

2   -   że uwzględnienie zarzutu naruszenia art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp miało miejsce z

3   -   1 pkt 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając

+2 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28