Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-06-11, KIO 1343/21

Sygn. akt: KIO 1343/21 WYROK z dnia 11 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 maja 2021 r. przez wykonawcę B... Sp. z o.o. z siedzibą w G. przy ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi 4 (32-600 Oświęcim) orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę B... Sp. z o.o. z siedzibą w G. i: 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez tego wykonawcę tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od wykonawcy B... Sp. z o.o. z siedzibą w G. na rzecz zamawiającego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu kwotę w wysokości 3 784 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote, zero groszy) stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu pełnomocnika na posiedzenie i rozprawę. Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo ...

Przykładowe fragmenty dla hasła ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia

1   -   numerem 2021/BZP 00033336/01. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są dostawy, jest

2   -   że posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść szkodę w

3   -   i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Analiza potrzeb i wymagań stanowi

+44 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28