Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-04-27, XXIII Zs 14/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 14/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Tomasz Szczurowski || Sędziowie: || Bernard Litwiniec || || Aleksandra Komór || Protokolant: || sekretarz sądowy Aleksandra Marczak || po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2021 r., w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego Miasta Z. odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przystępującego po stronie zamawiającego (...) Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. przystępującego po stronie odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 grudnia 2020 r., sygn. akt KIO 3069/20 1. oddala skargę; 2. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Miasta Z. kwotę 12 500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu skargowym; 3. oddalić wniosek (...) Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. o zasądzenie kosztów postępowania skargowego. Aleksandra Komór Tomasz Szczurowski ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28