Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-06-01, KIO 1040/21

Sygn. akt: KIO 1040/21 WYROK z dnia 01 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 06 kwietnia 2021 r. przez Wykonawcę (...) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Siedlce (ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce) orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty Wykonawcy (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) oraz nakazuje dokonanie powtórnego badania i oceny ofert, w tym dokonanie odrzucenia oferty tego Wykonawcy (...) 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Gmina Siedlce (ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego (...) tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Zamawiającego Gmina Siedlce (ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce) na rzecz Odwołującego (...) kwotę 10.000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania w postaci wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust. 1 oraz 580...

Przykładowe fragmenty dla hasła dwie ceny w formularzu oferty

1   -   dokumentów złożonych przez tego Wykonawcę w aktach postępowania wynika, iż Wykonawca wskazał w Formularzu oferty dwie różne ceny - złożył zatem dwie oferty w jednym postępowaniu, a błąd taki w okolicznościach niniejszej sprawy skutkować winien odrzuceniem oferty jako postępowanie niezgodne z przepisami ustawy Pzp, a błąd w ofercie nie mógł być potraktowany jako

2   -   wynika, iż Wykonawca ten wskazał w Formularzu oferty dwie różne ceny - złożył zatem dwie oferty w jednym postępowaniu, a błąd taki w okolicznościach niniejszej sprawy powinien skutkować odrzuceniem oferty jako postępowanie niezgodne z przepisami

3   -   z podanych przez niego cen w Formularzu ofertowym jest wiążącą - jest ceną jego oferty. W ocenie Izby przedstawione powyżej zarzuty są zasadne. Wykonawca M. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DACH-BUD W. złożył ofertę zawierającą dwie ceny. Tym samym miał możliwość dokonania wyboru ceny, po otwarciu ofert i zapoznaniu się z cenami zaoferowanymi przez innych wykonawców, w taki sposób, aby uzyskać zamówienie lub (w przypadku np. braku innych wykonawców) uzyskać wyższą korzyść w postępowaniu przy zaoferowanej cenie wyższej. Z treści oferty nie wynikały żadne dane, które

+92 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28