Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-06-04, KIO 1083/21 premium

Sygn. akt: KIO 1083/21 WYROK z dnia 4 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2021 r. przez Odwołującego - (...) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo (...) przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia: (...) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...), (...) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...), (...) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...), zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...), (...) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...), (...) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...), (...) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1 Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności z 31.03.2021 r. polegającej na wykluczeniu ...

Przykładowe fragmenty dla hasła złożenie ofert częściowych przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej

1   -   z uznaniem, że Odwołujący oraz wykonawca (...), który złożył ofertę w postępowaniu w ramach Konsorcjum w składzie: (...) - należą do tej samej grupy kapitałowe w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

2   -   jako zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa prowadzonego przez małżonka. Obaj małżonkowie złożyli oświadczenie o niepozostawaniu w tej samej grupie kapitałowej. Zamawiający uznał, iż pozostawanie w związku małżeńskim dwóch wykonawców może oddziaływać na podstawową zasadę

3   -   8 Pzp. Na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą Zamawiający uznał, iż wykonawcy (...) oraz (...) należą do tej samej grupy kapitałowej i zawarli pomiędzy sobą porozumienie

+151 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28