Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-06-04, KIO 1083/21

Sygn. akt: KIO 1083/21 WYROK z dnia 4 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2021 r. przez Odwołującego - (...) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo (...) przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia: (...) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...), (...) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...), (...) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...), zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...), (...) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...), (...) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...), (...) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1 Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności z 31.03.2021 r. polegającej na wykluczeniu ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "Art. 128. ust. 4 pzp"

1   -   5 Pzp w zw. z art. 128 ust. 4 Pzp poprzez wykluczenie Odwołującego z postępowania

2   -   do czego uprawnienie wynika z art. 128 ust. 4 Pzp. Pozwalałoby to Odwołującemu wykazać, iż

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28