[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 4 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2021 r. przez Odwołującego - I. P. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych "GREENLAS" I. P., Ligota Oleska 43, 46-331 Radłów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Wieluń, ul. Żeromskiego 5, 98-300 Wieluń przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia: S. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Leśne S. W., ul. Klonowa 23, 98-270 Złoczew, D. Ż. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Leśne D. Ż., Ożarów 208A, 98-345 Ożarów, M. P. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych P. M., Ligota Oleska 43, 46-331 Radłów, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: K. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych "Salix",ul. Kolorowa 17, 46-331 Radłów, M. B. prowadząca...

Przykładowe fragmenty dla hasła "108 ust.1 pkt 5)"

1   -   8 i 10 oraz art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, a w związku z

2   -   8 i 10 oraz art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp. Zamawiający uznał bowiem, iż

3   -   o jakiej mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp - tj. zawarcia z innymi

+7 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28