Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-06-08, KIO 1121/21

Sygn. akt: KIO 1121/21 WYROK z dnia 8 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie 4 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 12 kwietnia 2021 roku przez wykonawcę n... spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Akademię Sztuk Teatralnych z siedzibą w Krakowie przy udziale wykonawcy U... spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów naruszenia art. 90 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wskazanych w tiret 1, 5, 6, 8, 11, 12 i zarzutu wskazanego na str. 10 w ostatnim akapicie uzasadnienia odwołania i nakazuje Zamawiającemu odrzucenie oferty U... spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz ponowne badanie i ocenie ofert. 2. W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 3. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Zamawiającego w 7/15 i: 3.1. Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28