[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Joanna Misztal-Konecka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kamil Zaradkiewicz SSN Tomasz Szanciło Protokolant Agnieszka Łuniewska w sprawie z powództwa M. Spółki Akcyjnej w W. i U. z siedzibą w A. (Turcja) przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Obrony Narodowej o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 18 marca 2021 r., skarg kasacyjnych obu stron od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 8 listopada 2018 r., sygn. akt I ACa (...), 1. odrzuca skargę kasacyjną Skarbu Państwa w części, tj. co do punktu II zaskarżonego wyroku w zakresie w jakim została oddalona apelacja powódek; 2. uchyla zaskarżony wyrok w całości, uwzględniając skargę kasacyjną powódek w całości, zaś skargę kasacyjną pozwanego w pozostałej części, i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w (...) wraz z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE 1. Pozwem z 29 czerwca 2010 r. M. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. (dalej: M.) i U. LIMITED SIRKETI z siedzibą w A. (Turcja) (dalej: U.) domagały się zasądzenia od Skarbu Państwa - Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z siedzibą w W. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28