Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-04-28, XXIII Ga 2049/20 premium

Sygn. akt XXIII Ga 2049/20 POSTANOWIENIE Dnia 28 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Andrzej Kubica || po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem Zamawiającego: Bank (...) w W. Odwołującego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 listopada 2020 r., sygn. akt KIO 2747/20, KIO 2748/20, KIO 2749/20 postanawia: odrzucić skargę. Andrzej Kubica Sygn. akt XXIII Ga 2049/20 UZASADNIENIE Skarżący wezwany został do usunięcia braku fiskalnego skargi poprzez uiszczenie opłaty od skargi: w sprawie KIO 2747/20 w wysokości 56.000,00 zł; w sprawie KIO 2748/20 w wysokości 200.000,00 zł; w sprawie KIO 2749/20 w kwocie 72.000,00 zł - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie zostało skutecznie odebrane w dniu 29 stycznia 2021 r. i jak wynika z notatki służbowej z dnia 22 kwietnia 2021 r., opłata nie została uiszczona - nie zaksięgowano w systemie kwoty należnej opłaty sądowej (k. 444). Brak jest również ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28