Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-05-11, KIO 896/21

Sygn. akt: KIO 896/21 WYROK z 11 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie 7 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 22 marca 2021 r. przez wykonawcę Elektrometal S.A. z siedzibą w Cieszynie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Pol Invest Group Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu i ZRG Górrem Sp. o.o. Sp.k. z siedzibą w Rudzie Śląskiej zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 1.1 unieważnienie aukcji elektronicznej przeprowadzonej 18 marca 2021 r., 1.2 odrzucenie z postępowania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Pol Invest Group Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu i ZRG Górrem Sp. o.o. Sp.k. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego - Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (...

Przykładowe fragmenty dla hasła uzupełnienie pełnomocnictwa 128 ust. 1

1   -   art. 266 oraz art. 58 ust. 1 i 5 Pzp przez zaniechanie

2   -   stanowiło naruszenie art. 16 pkt 1 Pzp oraz art. 226 ust. 1 pkt 14 w zw. z

3   -   r. Zamawiający wezwał Przystępującego do uzupełnienia oferty. W wezwaniu wskazano, iż działając na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp Zamawiający wzywa wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z którego

+62 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28