Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-05-27, KIO 1009/21

Sygn. akt: KIO 1009/21 WYROK z dnia 27 maja 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Członkowie: Klaudia Szczytowska-Maziarz Agata Mikołajczyk Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 25 maja 2021 roku, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 marca 2021 roku przez wykonawcę S... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Gminę Tworóg w Tworogu przy udziale: A. wykonawcy F... Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa w P., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, B. wykonawcy P... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, C. wykonawcy E... Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa w C., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Gminie Tworóg w Tworogu - unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania wykonawcy S... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oraz dokonanie czynności badania i oceny ofert z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła self cleaning

1   -   w załączniku pod nazwą "Sanito self-cleaning". Odwołujący wraz z ofertą złożył

2   -   w ramach procedury samooczyszczenia (tzw. self-cleaning) przewidzianej przepisami prawa zamówień publicznych

3   -   których zachodzą przesłanki wykluczenia (procedura self-cleaning). Stosownie do wskazanego przepisu, każdy

+13 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28