[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 02 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 07 kwietnia 2021 r. przez Wykonawcę Dogadamycie.pl sp. z o.o. (ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa) przy udziale: A. Wykonawcy ILSP Sp. z o.o. (ul. Biała 1B, 80-435 Gdańsk) zgłaszającego przystąpienie po stronie Odwołującego B. Wykonawcy Lingua Lab s.c. W. S., M. D. (ul. Sereno Fenn'a 6/14, 31-143 Kraków) zgłaszającego przystąpienie po stronie Odwołującego C. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES S.A., GTC AMG Sp. z o. o., (ul. Josepha Conrada 63/155A, 31-357 Kraków) zgłaszających przystąpienie po stronie Zamawiającego orzeka: 1) oddala odwołanie 2) kosztami postępowania obciąża Odwołującego Dogadamycie.pl sp. z o.o. (ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin) i 3) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr (słownie: ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28