Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-07, KIO 732/21

Sygn. akt: KIO 732/21 WYROK z dnia 7 kwietnia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 29 marca 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2021 roku przez G... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Miasta Gdańska - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Gmina Miasta Gdańska - Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku w imieniu i na rzecz których działa Gmina Miasta Gdańska - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przy udziale: A) wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie A(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (pełnomocnik), A(2)... S.A. z siedzibą w M., Hiszpania oraz M(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt 732/21 po stronie Odwołującego B) wykonawcy S... spółka akcyjna z siedzibą w O. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt 732/21 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w części. Nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28