Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 2021-02-17, VII Ga 627/20 premium

Sygn. akt VII Ga 627/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Kielcach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Sikorska-Klimczak Sędziowie: SSO Marek Skrobisz, SSR(del.) Tomasz Durlej (spr.) Protokolant: Daria Mikos po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2021 r. w Kielcach na rozprawie, sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa (...) oraz Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego (...) W. L., J. B. (...), działających jako wspólnicy spółki cywilnej (...) z siedzibą w K. przeciwko zamawiającemu Gminie K. przy udziale przystępującego po stronie zamawiającego Firmy Budowlanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie KIO 1850/20 ; I. Oddala skargę. II. Zasądza od Przedsiębiorstwa (...) oraz Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego (...) W. L., J. B. (...), działających jako wspólnicy spółki cywilnej (...) z siedzibą w K. solidarnie na rzecz Gminy K. i Firmy Budowlanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwoty po 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem kosztów procesu za II instancją. SSO Marek Skrobisz SSO Beata Sikorska-Klimczak SSR (del.) Tomasz Durlej Sygn. akt VII Ga 627/20 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 8 września 2020 r. Krajowa Izba ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28