Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-05-26, KIO 1280/21 premium

Sygn. akt: KIO 1280/21 WYROK z dnia 26 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 29 kwietnia 2021 r. przez wykonawców Konsorcjum firm: 1. D(1)... Sp. z o.o., ul. (...), W.; 2. P... Sp. z o.o., ul. (...), L.; 3. D(2)... sp. z o.o., ul. (...), L.; 4. S... Sp. z o.o., ul. (...), K.; 5. 7... Spółka z o. o., ul. (...), L. w postępowaniu prowadzonym przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o. o., ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice przy udziale wykonawcy P. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A..., ul. (...), K. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża Konsorcjum firm: 1. D(1)... Sp. z o.o., ul. (...), W.; 2. P... Sp. z o.o., ul. (...), L.; 3. D(2)... sp. z o.o., ul. (...), L.; 4. S... Sp. z o.o., ul. (...), K.; 5. 7... Spółka z o. o., ul. (...), L. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców Konsorcjum firm: 1. D(1)... Sp. z o.o., ul. (...), W.; 2. P... Sp. z o.o., ul. (...), L.; 3. D(2)... sp. z o.o., ul. (...), L.; 4. S... Sp. z o.o., ul. (...), K.; 5. 7... Spółka z o. o., ul. (...), L. tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia"

1   -   że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 2) wartości zamówienia powiększonej o

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28