[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Szczecinie – 2021

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Szczecinie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Wojtysiak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu [...] maja 2021 r. sprawy ze skargi S. S. na decyzję Zarządu Województwa z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją w sprawie zwrotu środków otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie na realizację projektu wraz z odsetkami oddala skargę. UZASADNIENIE Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2020 r., nr [...], Zarząd Województwa utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] kwietnia 2020 r., nr [...], którą orzeczono o zwrocie przez Beneficjenta, tj. S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. , środków otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr [...] zawartej w dniu [...] czerwca 2018 r. na realizację projektu pn. "[...] - etap I" w kwocie [...]zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Powyższa zaskarżona decyzja została wydana na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28