[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Manowska (przewodniczący) SSN Marcin Krajewski (sprawozdawca) SSN Joanna Misztal-Konecka w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa R. Spółki Akcyjnej w G. przeciwko Województwu (...) - (...) Zarządowi Dróg Wojewódzkich w K. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19 lutego 2021 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 29 maja 2018 r., sygn. akt I AGa (...), 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Województwa (...)-(...) Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. na rzecz Przedsiębiorstwa R. Spółki Akcyjnej w G. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Wyrokiem z 5 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w K. oddalił powództwo Przedsiębiorstwa R. S.A. w G. przeciwko Województwu (...) - (...) Zarządowi Dróg Wojewódzkich w K. o zapłatę kwoty 100.000 zł z ustawowymi odsetkami, dochodzonej tytułem części kary umownej. Sąd Okręgowy ustalił, że w wyniku wyboru przez pozwanego oferty powoda w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 27 stycznia 2012 r. strony zawarły umowę o roboty budowlane, której przedmiotem była budowa ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28